CASSUBIA VISUALES

           2017:

           REGULAMIN 2017 

WYNIKI KONKURSU 2017

                WERNISAŻ 2017  

-------

PL /

III MIĘDZYNARODOWY KONKURS KASZUBSKIEJ SZTUKI WIZUALNEJ CASSUBIA VISUALES
to konkurs na plakat artystyczny – graficzne przetworzenie wzorów kaszubskich na współczesną, nieoczywistą i nowatorską formę, mający na celu promowanie współczesnych, a także tradycyjnych technik graficznych oraz promowanie Kaszubskiego folkloru.

Folklor polskich regionów inspiruje projektantów do tworzenia ciekawych projektów. 

W konkursie mogą wziąć udział osoby zajmujące się grafiką, projektowaniem amatorsko i zawodowo w wieku od lat 16.

Plakaty należy przesyłać w usztywnionej kopercie lub tubie do dnia 12 czerwca 2017.
Przewidziane nagrody to: laptop, tablet graficzny oraz tablet.

Szczegóły konkursu, regulamin i karta zgłoszenia dostępna jest tutaj: kliknij.

PARTNERZY:
Urząd Miasta Redy
PATRONAT HONOROWY STAROSTY WEJHEROWSKIEGO - Gabrieli Lisius
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

PATRONAT MEDIALNY:
MAGAZYN KASZUBY


           2016 ZWYCIĘZCY | WINNERS:

POBIERZ WYNIKI WRAZ Z UZASADNIENIEM JURY W PDF >>

RELACJA Z WERNISAŻU | OPENING 2016 >>


           2015 ZWYCIĘZCY | WINNERS:

POBIERZ WYNIKI WRAZ Z UZASADNIENIEM JURY W PDF >>

RELACJA Z WERNISAŻU  | OPENING 2015 >>

 

                       ENGLISH:

           2017:

           RULES 2017

-------
ENG /

  3rd INTERNATIONAL CONTEST OF   KASHUBIAN VISUAL ART NAME'S CASSUBIA VISUALES

 it's an art poster competition – graphic converting kashubian pattern to contemporary, non-obvious and futuristic form of design, aimed at promoting contemporary as well as traditional graphic techniques. And, of course – promoting Kashubian folklore.

Polish folklore inspires designers to create interesting projects. Examples of Kashubian implementation You can find at right side of this page.

Competition is open for every graphic designer, for amateurs as well as professionalls at the age of 16 years.

Posters should be sent in an envelope or tube until June 12, 2017.
The awards are provided: a laptop, graphic tablet and PC tablet.

Details of the competition, rules and application form is available here: click.

PARTNERS:
Reda City Hall
Wejherowo County Office
Museum of Literature and Kashubian-Pomeranian Music in Wejherowo


TRADYCYJNY HAFT KASZUBSKI (kasz. kaszëbsczi wësziwk) / TRADITIONAL KASHUBIAN EMBROIDERY (kash. kaszëbsczi wësziwk)

WZORNIK KASZUBSKI / CONTOUR MASTER OF KASHUBIAN PATTERN