Przejdź do treści
Prz/"httruertiabryka K">Prz/"httruertonteaeu u <6| [/heaeu Prz/zapowiedztonteaeu 5| [/heaeu Konkursygedaln> ul];li/dow"m);<-6159| [/heaeu Prz/scrmpiszemyonteaeu Fcrm Piszemy! u <Prz/caeuubiaonteaeu CASSUBIA VISUALES u <Prz/recyt="caskionteaeu Recyt="caski u <Prz/babelonteaeu Bąbel u <Prz/ghttrdlnyonteaeu Thttrdlny u <Prz/gwiazdkaonteaeu Bożonarodzeniowy u <Prz/wielkanocnyonteaeu Wielkanocny u <Prz/aktd--nosci"httruertonteaeu Zajęciagedaln> ul];li/dow"m);<-6158| [/heaeu Prz/scrmkrecimyonteaeu Fcrm Kręcimy! u <Prz/kreatyGlobnteaeu KreatyGlo u <Prz/ndTarstwobnteaeu MdTarstwo u <Prz/SBQodrukbnteaeu SBQodruk u <Prz/ceramikaonteaeu Ceramika u <Prz/ghttronteaeu Thttr u <Prz/ghttrKtqfonteaeu Thttr Reda 50+ u <Prz/gitarfonteaeu Gitarf u <Prz/eigkusjfonteaeu Pigkusjf u <Prz/orkiestrdonteaeu Orkiestrd u <Prz/szachyonteaeu Szachy u <Prz/zumbdonteaeu Zumbd u <Prz/d.pl/teaeu Hip hop u <Prz/bobobnteaeu Klub Rodzicd u <Prz/gaichionteaeu Tai Chi u <Prz/robotykaonteaeu Pani Robot u <Prz/galeriaonttruertonteaeu PROJEKTYgedaln> ul];li/dow"m);<-6156| [/heaeu Prz/sorumonteaeu Prz/sorum2onteaeu Prz/sorum1onteaeu Prz/solksorumonteaeu Prz/co trePROJEKT 50 TWARZhttp:Y u <Prz/roweronteaeu ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY u <Prz/co tre#idiociznowuwojna u <Prz/STREETARTonteaeu Prz/tunelskmonteaeu Prz/tunelgniewowskaonteaeu Prz/drzewobnteaeu Prz/SUNGRASSonteaeu SUN GRASS u <O Nasgedaln> ul];li/dow"m);<-675| [/heaeu Prz/sabrykaonteaeu Fabryka K">Przcontent="Drbip.4DwrKtqfAn0onttruertonteaeu BIP u <KONTAKTgedaln> ul];li/dow"m);<-554| [/heaeu Prz/ko t=ktbnteaeu Ko t=kt u <Prz/cennikbnteaeu USŁUGI u <Prz/co treeu
K# py podstawowe ulci tabs tabs--pri:"hi day/s--indaye[];li];ble">Prz/ca="element-invisible element-foMiesiąc u <Prz/ca="element-invisible element-/wee/2>Tydzttń u < active"];ble">Prz/ca="element-invisible element-/dayonteaeu
(=ktywna k# pa)gedaln> u <Prz/ca="element-invisible element-/year">Rok u <poniedztałek, Memzec 5, 2018 uh3>ev u Prz05" /> | FABRYKA KULTURY REDA «maxWidth": u < v uli] lici Prz05" /> | FABRYKA KULTURY REDA Naetępny » u < v uli] ;/ul] u ABRYKA KUnour">Całodziennegedaln> ;/tdage-calend .0.0y/2018-0s"age-calend ;ble">Prz/co tre ;salnhi udaln> v v u   u .0.0y/2018-0s"age-calend ;ble">Prz/co treKonkurs na scenariusz "Fcrm Piszemy!" u < v nd ;salnhi ;salnhi udaln> v v u   u .0.0y/2018-0s"age-calend ;ble">Prz/co treKonkurs Wielkanocny 2018 u < v nd ;salnhi ;salnhi udaln> v v u   u <r">  u do tdźer wh httit:csnd>rs... Degrde w/o java7aXLOshWite rtge-cale","sim('#sediIf-ref=do tdźer')da.p('ass="ility','":{"anront not}catch(e){ // swal1", } ogged-in page-ca ABRYKA KUnour">ipt>d 01gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">01gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">02gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">03gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">04gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">05gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">06gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">07gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">08gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">09gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">10gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">11gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">12gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">13gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">14gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">15gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">16gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">17gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">18gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">19gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">20gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">21gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">22gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u e-calend ABRYKA KUnour">23gedaln> salnhi ABRYKA KUampm">gedaln> ;u ;/tdage-calend  u -calend   u -calend   u -calend   u -calend   u -calend   u -calend   u -calend   u -calend   u -calend   u -calend   u -calend   u -calend   u -calend   u -calend   u -calend   u -calend   u -calend   u -calend   u -calend   u -calend   u -calend   u -calend   u -calend   u <r">  u deaeu block__:true}>Newslett>rlesheetI href="h uh2Nowo/hea i zapowiedzt zawsze w Twojej skrzynce evmdl. Zapisz seę już t>raz! up>e e form/heaeu form-requiredonttruertT pxle jeet wymagane.">*gedaln> ulabelocu form-ult/ requiredon/re u form-glemi/"//> inputes/defa":{"ani/> e e e u able">Prz05" /> | FSBQRaUc.js"></scriptul-zew-5mm.jpgontargpl/m_topk];img altrt[/heaeu <m)di =cn":{ img__fid__18979 img__view_\u01__c.js">< attr__format__c.js">< attr__fmaxh_scri_cn":{_alt_ult/[und][0][value]__ attr__fmaxh_scri_cn":{_ttrue_ult/[und][0][value]__" e":"wi="423"hWdxNLXNFDXVZ4DwrKtqfAn0dSBQRaUc.js"></scriptul-zew-5mm.jpgonpseTe="300"//> u <</p>e p>able">Prz05" /> <title>| FSBQRaUc.js"></scriptul-wew-5mm.jpgontargpl/m_topk];img altrt[/heaeu <m)di =cn":{ img__fid__18980 img__view_\u01__c.js">< attr__format__c.js">< attr__fmaxh_scri_cn":{_alt_ult/[und][0][value]__ attr__fmaxh_scri_cn":{_ttrue_ult/[und][0][value]__" e":"wi="423"hWdxNLXNFDXVZ4DwrKtqfAn0dSBQRaUc.js"></scriptul-wew-5mm.jpgonpseTe="300"//> u <</p>e p>able">Prz05" /> <title>| Fcaeuubiao];img altrt[/heaeu <m)di =cn":{ img__fid__17241 img__view_\u01__c.js">< attr__format__c.js">< attr__fmaxh_scri_cn":{_alt_ult/[und][0][value]__ attr__fmaxh_scri_cn":{_ttrue_ult/[und][0][value]__" e":"wi="50"hWdxNLXNFDXVZ4DwrKtqfAn0dSBQRaUc.js"></scriptcv-ban-prawa-poziom typ_2.jpgonpseTe="300"//> u <<br//> ble">Prz05" /> planer.infoAn0dorganiz="ca/155ontargpl/m_blanko];img altrt[/heaeu <m)di =cn":{ img__fid__17249 img__view_\u01__c.js">< attr__format__c.js">< attr__fmaxh_scri_cn":{_alt_ult/[und][0][value]__ attr__fmaxh_scri_cn":{_ttrue_ult/[und][0][value]__" e":"wi="50"hWdxNLXNFDXVZ4DwrKtqfAn0dSBQRaUc.js"></scriptplaner_k"><urdlny_-_baner.jpgonpseTe="300"//> u <<br//> ble">Prz05" pt> <scrfacens/vtaLay4DwKtqf/o];img altrt[/heaeu <m)di =cn":{ img__fid__17242 img__view_\u01__c.js">< attr__format__c.js">< attr__fmaxh_scri_cn":{_alt_ult/[und][0][value]__ attr__fmaxh_scri_cn":{_ttrue_ult/[und][0][value]__" e":"wi="50"hWdxNLXNFDXVZ4DwrKtqfAn0dSBQRaUc.js"></scriptfb-ban-prawa-poziom typ_2.jpgonpseTe="300"//> u <<br//> ble">Prz05" pt> <scrinstagramtaLaysabrykak"><ury/o];img altrt[/heaeu <m)di =cn":{ img__fid__17245 img__view_\u01__c.js">< attr__format__c.js">< attr__fmaxh_scri_cn":{_alt_ult/[und][0][value]__ attr__fmaxh_scri_cn":{_ttrue_ult/[und][0][value]__" e":"wi="50"hWdxNLXNFDXVZ4DwrKtqfAn0dSBQRaUc.js"></scriptinsta-ban-prawa-poziom typ.jpgonpseTe="300"//> u <</p>e u <re u <re </dow"block-z {total}-ad-groups-6[/heaeu <block block--" {total} block--" {total}-ad-groups-6[age-calend<h2ci</a> block__:true}>Partnerzy uh2<dv </heaeu <block__do treś<dv </heaeu <node kocusa </heaeu <ad-day/2> u <re u <re </heaeu <adslist"<dv =UA-1148s/default/fjava7aXLOs<dv _" {telads_opac('." {total}-6', 6, 1ont nged-in page-ca< </heaeu <se{total}-62> u <rege-cae u <re u <re u <re </dow"block-zearch-formccolefazearch[/heaeu <block block--"earch block--"earch-formage-calend<h2ci</a> block__:true}>Szukaj na stronie: uh2<dv </heaeu <block__do treś<dv form/heaeu <search-block-form[/at" clrz/ca="element-invisible element-/dayk type="text/methoow"e tt"/dow"search-block-form[/atcepv chda.pl/mUTF-8"]; <r </heaeu <do tdźer-indaye[]ge-ca< </heaeu <form-iQRm form-ght":"","visib form-iQRmvsearch-block-form[ocusalabel i</a> <div class="l-" for="box"vsearch-block-form-l2">Szukaj ulabelocu<inputestruertWprowa słowa, które/mają z ttać wyszukane."es/default/"/dow"box"vsearch-block-form-l2"/> <linsearch_block_formk/valuertonsize="15t/maxotngth="128"hi</a> form-ult/on/re u <re </heaeu <form-at" cls form-wrappel"/dow"box"vat" cls"> inputes/defaglemi/"/dow"box"vglemi/-l2"/> <linopk/valuertSzukaj"hi</a> form-glemi/"//> u <r inputes/defa":{"ani/> <linform_build_idk/valuertform-81ZRplW18VQqbbErcuYDxVrEIv5s9IOfzYK8vO3AVWoon/re inputes/defa":{"ani/> <linform_idk/valuertsearch_block_formk//re u <re u <r uform> u <re u <re uasad>re u <ref </heaeu <partners"<dv </heaeu <dvregte()dvregte(-vfoot>r-abovefocus </dow"block-block-2[/heaeu <block block--block block--block-2age-calend<h2ci</a> block__:true}>Współpracujemy z: uh2<dv </heaeu <block__do treś<dv p>asup>able">Prz05" /> KtqfAn0ontargpl/m_blanko] GMINA MIASTOttp:A   u <|;ble">Przcontent="Drpowiat.wejherowoAn0ontargpl/m_blanko]  STAR u <OSTWO POWIATOWE W WEJHEROWIE  |   ble">Przcontentsp4KtqfAn0ontargpl/m_blanko]SP NR 4 u < tp:A  |   ble">Przcontent="Drbibliot>ka.KtqfAn0ontargpl/m_blanko]BIBLIOTEKAttp:A u <  |   ble">Przcontentpzpow.euontargpl/m_blanko]PZPOW u < W WEJHEROWIE  ble">Prz05" pt> <scrfacens/vtaLayfundacjapikbntargpl/m_blanko]|  FUNDACJA PIK u <  |;ble">Przcontentk"><urnatyGaAn0ontargpl/m_blanko]  STOWARZhSZENIE  u <<ble">Przcontentk"><urnatyGaAn0ontargpl/m_blanko]href="NATYWA u <  |   ble">Przcontent<scrkunsztKtqfAn0ontargpl/m_blanko]STOWARZhSZENIE KUNSZT u <  |   ble">Przcontpt> moja-KtqfAn0ontargpl/m_blanko]MOJA-tp:A.PL u <  |   ble">Przcontpt> <scrfacens/vtaLayzgranaKtqf/ontargpl/m_blanko]ZGRANAttp:A u <  |   ble">Przcontent<scrdeepsad>An0ontargpl/m_blanko]DEEP SIDE STUDIO u <  |   ble">Przcontentesyfloresy-gessl 0ontargpl/m_blanko]ESY FLORESY u <  |   ble">Przcontpt> <scrfacens/vtaLayceramikow":ap:targpl/m_topk]RA STUDIO CERAMIKOWNIA u <  |   ble">Przcontpt> <scrinstagramtaLaypaukalinjektujeontargpl/m_blanko]PAUKAtPROJEKTUJE u < gedup>a/p>e p> gep>e p/heaeu <rtecre ko gep>e u <re u <re u <rev u <re foot>r/heaeu <dvfoot>r-wrappel"/colefado treinfo"ref </heaeu <dvregte()dvregte(-vfoot>rfocus </dow"block-block-3[/heaeu <block block--block block--block-3age-calend<h2ci</a> block__:true}>Miejski Dom K"><uryaw Redztt uh2<dv </heaeu <foot>r-socibb-Bccls">ge-ca;blstruertBiuletyn Informacji Publicznej"he">Prz/bipontargpl/mblanko];salnhi</a> fa-stack fa-lg fa-2x[];i/heaeu <fa fa-circle fa-stack-2x[]; i> i/heaeu <fa fa-bip fa-stack-1x fa-claersco]; i> udaln> u <ge-ca;blstruertProscr MDKaw Redztt na Facens/v"le">Przcontent<scrfacens/vtaLay4DwKtqfo];salnhi</a> fa-stack fa-lg fa-2x[];i/heaeu <fa fa-circle fa-stack-2x[]; i> i/heaeu <fa fa-facens/v fa-stack-1x fa-claersco]; i> udaln> u <ge-ca;blstruertProscr MDKaw Redztt na TwiQRrze"le">Przcontpt> twiQQRrtaLaysabrykak"><uryo];salnhi</a> fa-stack fa-lg fa-2x[];i/heaeu <fa fa-circle fa-stack-2x[]; i> i/heaeu <fa fa-twiQQRr fa-stack-1x fa-claersco]; i> udaln> u <ge-ca;blstruertSle krybuj R.pl/e">Prz/rss.xmlo];salnhi</a> fa-stack fa-lg fa-2x[];i/heaeu <fa fa-circle fa-stack-2x[]; i> i/heaeu <fa fa-rss fa-stack-1x fa-claersco]; i> udaln> u <ge- u <re </heaeu <block__do treś<dv p>FARYKAthref="h br//> ul. Łąkowa 59 A br//> 84-240 Reda br//> tel. ble">Prztel:+48587362828">58 736 28 28 u <<br//> fax. 58 678 31 67<br//> evmdl: ble">Przmdlto:4Dw@KtqfAn0o>4Dw@KtqfAn0<br//> BIP: u <<ble">Przcontent="Drbip.4DwrKtqfAn0ontargpl/m_blanko]="Drbip.4DwrKtqfAn0 u <<br//>  gep>e u <re u <re u <re ge-ca< </heaeu <svfoot>r-wrappel">f </heaeu <dvNonstrdźed"age-cav p/heaeu <dovefoWykonano z ;salnhttruertmiło/heaą">❤ udaln> w Redztt Widtz Kcję ie =ktywną <ble">Przcontent="DrmoonberryAn0onttruertStrony ie netowe Rumia, Reda, Wejherowo, Trójmiasto"rMoonberryAn0 u <</p>e cav p/heaeu <cockies">able">Prz05" /> <title>| Fpolityka-cs/vies">Polityka cs/vies u <</p>e cav </dow"back-to-topk];a onclick="","sim('html,eld-').animate({d-iollTop:n","sim('.html').offset().top - 15});[];i/heaeu <fa fa-chevron-upo]; i> ua> u <re u <rev u <re ufoot>rre u <re ueld-<d uhtml>