Międzynarodowy Konkurs Kaszubskiej Sztuki Wizualnej CASSUBIA VISUALES

English version below.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS KASZUBSKIEJ SZTUKI WIZUALNEJ CASSUBIA VISUALES
to konkurs na plakat artystyczny – graficzne przetworzenie wzorów kaszubskich na współczesną, nieoczywistą i nowatorską formę, mający na celu promowanie współczesnych, a także tradycyjnych technik graficznych oraz promowanie Kaszubskiego folkloru.
Konkurs odbywa się od 2015 roku.

W konkursie mogą wziąć udział osoby zajmujące się grafiką, projektowaniem amatorsko i zawodowo w wieku od lat 16.

Plakaty należy przesyłać w usztywnionej kopercie lub tubie do dnia 12 czerwca 2017.
Przewidziane nagrody to: laptop, tablet graficzny oraz tablet.

PARTNERZY: PATRONAT HONOROWY STAROSTY WEJHEROWSKIEGO - GABRIELI LISIUS | MUZEUM PIŚMIENNICTWA I MUZYKI KASZUBSKO-POMORSKIEJ W WEJHEROWIE | URZĄD MIASTA REDY | MAGAZYN KASZUBY |

REGULAMIN 2017

WYNIKI KONKURSU 2017 | WERNISAŻ 2017 | WERNISAŻ 2016 | WERNISAŻ 2015 |

---

INTERNATIONAL CONTEST OF   KASHUBIAN VISUAL ART NAME'S CASSUBIA VISUALES
it's an art poster competition – graphic converting kashubian pattern to contemporary, non-obvious and futuristic form of design, aimed at promoting contemporary as well as traditional graphic techniques. And, of course – promoting Kashubian folklore.
The contest is held from 2015.

Competition is open for every graphic designer, for amateurs as well as professionalls at the age of 16 years.

Posters should be sent in an envelope or tube until June 12, 2017.
The awards are provided: a laptop, graphic tablet and PC tablet.

PARTNERZY: WEJHEROWO COUNTY OFFICE | MUZEUM OF LITERATURE AND KASHUBIAN-POMERANIAN MUSIC IN WEJHEROWO | REDA CITY HALL | MAGAZYN KASZUBY NET |

RULES 2017

RESULTS 2017 | OPENING 2017 | OPENING 2016 | OPENING 2015 |