CASSUBIA VISUALES

2nd INTERNATIONAL CONTEST OF KASHUBIAN VISUAL ART CASSUBIA VISUALES

-------

PL /

II MIĘDZYNARODOWY KONKURS KASZUBSKIEJ SZTUKI WIZUALNEJ CASSUBIA VISUALES
to konkurs na plakat artystyczny – graficzne przetworzenie wzorów kaszubskich na współczesną, nieoczywistą i nowatorską formę, mający na celu promowanie współczesnych, a także tradycyjnych technik graficznych oraz promowanie Kaszubskiego folkloru.

Folklor polskich regionów inspiruje projektantów do tworzenia ciekawych projektów. Przykłady kaszubskich realizacji znajdziesz po prawej stronie.

W konkursie mogą wziąć udział osoby zajmujące się grafiką, projektowaniem amatorsko i zawodowo w wieku od lat 16.

Plakaty należy przesyłać w usztywnionej kopercie lub tubie do dnia 12 czerwca 2016.
Przewidziane nagrody to: laptop, tablet graficzny oraz tablet.

Szczegóły konkursu, regulamin i karta zgłoszenia dostępna jest tutaj: kliknij.

PARTNERZY:
Urząd Miasta Redy
PATRONAT HONOROWY STAROSTY WEJHEROWSKIEGO - Gabrieli Lisius
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie


 

ENG /

2nd INTERNATIONAL CONTEST OF KASHUBIAN VISUAL ART NAME'S CASSUBIA VISUALES

it's an art poster competition – graphic converting kashubian pattern to contemporary, non-obvious and futuristic form of design, aimed at promoting contemporary as well as traditional graphic techniques. And, of course – promoting Kashubian folklore.

Polish folklore inspires designers to create interesting projects. Examples of Kashubian implementation You can find at right side of this page.

Competition is open for every graphic designer, for amateurs as well as professionalls at the age of 16 years.

Posters should be sent in an envelope or tube until June 12, 2016.
The awards are provided: a laptop, graphic tablet and PC tablet.

Details of the competition, rules and application form is available here: click.

PARTNERS:
Reda City Hall
Wejherowo County Office
Museum of Literature and Kashubian-Pomeranian Music in Wejherowo


 

TRADYCYJNY HAFT KASZUBSKI (kasz. kaszëbsczi wësziwk) / TRADITIONAL KASHUBIAN EMBROIDERY (kash. kaszëbsczi wësziwk)

Uwaga! Uwaga! Termin nadsyłania prac przedłużamy o 5 dni! Prace można dostarczać/przesyłać do nas do 17 czerwca 2016.

WYNIKI I EDYCJI KONKURSU CASSUBIA VISUALES >>

POBIERZ WYNIKI WRAZ Z UZASADNIENIEM JURY W PDF >>

RELACJA Z WERNISAŻU >>


WZORNIK KASZUBSKI / CONTOUR MASTER OF KASHUBIAN PATTERN

INSPIRACJE / INSPIRATION