Nowy Alfabet Ruchu

Projekt „Nowy alfabet ruchu” jest współorganizowany przez
Instytut Muzyki i Tańca w programie
„Myśl w ruchu”.

SKĄD POMYSŁ?
Inspiracją do realizacji projektu stała się twórczość Philippine Bausch w 10. rocznicę jej śmierci.
Pina – międzynarodowej sławy choreografka miała ogromny wpływ na rozwój teatru tańca. Jej niekonwencjonalny sposób pracy i niesztampowe rozwiązania na scenie poznają uczestnicy projektu. Swoje choreograficzne interpretacje zaprezentują jesienią w czasie pokazu.

CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

  • WIOSNA / Warsztaty taneczne dla uczniów szkół / Od hip-hopu, poprzez taniec klasyczny, współczesny czy jazz. Warsztaty to aż 40 godzin zajęć z instruktorami, którzy specjalizują się różnych dziedzinach tańca!
  • LATO / Poranki Taneczne / wakacyjny cykl, podczas którego uczestnicy projektu zapoznają się z tańcem irlandzkim, stepem i wieloma innymi technikami.
  • JESIEŃ / Premiera pokazu / Tydzień intenstywnych warsztatów pod okiem choreografki, które zakończą i podsumują projekt premierą spektaklu.

+ uczestników projektu zaprosimy na cykl spotkań o historii i teorii tańca
+ pokaz filmu „Pina”
+ sesje wyjazdowe
+ wyjątkową okazją w tym roku jest możliwość uczestniczenia w Polskiej Platformie Tańca w Gdańsku

Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY? DLA KOGO PROJEKT?
Warsztaty: Szkoły partnerskie w Redzie – SP2, SP4, SP5 i SP6
Aranżacja muzyczna: do przygotowywanego pokazu opracują i wykonają m.in. uczniowie Szkoły Muzycznej w Redzie.

Efekty pracy widać również w poniższej galerii: