O nas

Miejski Dom Kultury w Redzie, czyli Fabryka Kultury - jest publiczną instytucją kultury o lokalnym zasięgu działań.

Zgodnie ze statutem MDK w Redzie realizuje zadania w dziedzinie tworzenia i upowszechniania, ochrony kultury oraz edukacji, turystki i promocji Gminy Miasto Reda.

MDK w Redzie jako instytucja o charakterze publicznym w swoich celach statutowych zapewnia rozwój działań artystycznych o charakterze profesjonalnym i amatorskim - wspiera działalność zespołów folklorystycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych, poprzez organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz edukacji i animacji kulturalnej.

MDK w Redzie realizuje swoje cele poprzez współpracę z samorządem lokalnym, instytucjami edukacyjnymi, instytucjami kulturalnymi, a także organizacjami pozarządowymi.

 

Fabryka Kultury organizuje również przeglądy i konkursy: teatralne i recytatorskie, a także plastyczne, międzynarodowe jak "Cassubia Visuales".

Miejski Dom Kultury w Redzie rozpoczął działalność 1 października 2013r., dzięki podpisaniu przez radnych uchwały nr XXXVII/394/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. Miało to miejsce podczas obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Redzie. Z dniem 28 października 2013r. powołano dyrektora Miejskiego Domu Kultury, którym w drodze konkursowej został Tomasz Wiśniewski.

Nowa siedziba MDK-u mieści się w starej wymiennikowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego "Koksik" i została nazwana Fabryką Kultury.

Od listopada 2014 roku pracujemy w nowym budynku - znanym pod nazwą Fabryka Kultury, co pozwala nam na nawiązanie współpracy nie tylko z organizacjami działającymi lokalnie ale również na branie udziału w projektach międzynarodowych.
Obecnie jesteśmy zaangażowani w działania projektu Erasmus + (wymiany dla młodzieży).
Oferujemy także działania dla osób w wieku 50+.

 

W Fabryce Kultury prowadzimy warsztaty rysunku, malarstwa, rękodzieła, ceramiki, sitodruku, filmowe, teatralnem taneczne, gry na perkusji, gry na gitarze, szachowe oraz klub rodzica, a także Kabaret Zgredy z Redy