PLAKATOWANIE

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/299/2017 Rady Miejskiej w Redzie w sprawie Regulaminu umieszczania materiałów informacyjnych na słupach i tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Miasto Reda wyłączność plakatowania stoi po stronie Miejskiego Domu Kultury w Redzie (Fabryki Kultury), będącym ich administratorem.


W SPRAWIE UMIESZCZENIA PLAKATÓW NA SŁUPACH MIEJSKICH PROSIMY O KONTAKT:


CENNIK PLAKATOWANIA:


TREŚĆ UCHWAŁY + LISTA LOKALIZACJI SŁUPÓW:

  1. Uchwała nr XXVIII/299/2017 Rady Miejskiej w Redzie z dn. 29 marca 2017r. w sprawie Regulaminu umieszczania materiałów informacyjnych na słupach i tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Miasto Reda (.pdf)


 


KODEKS WYKROCZEŃ

Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia oraz nawiązkę w wysokości do 1 500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.