XXIII Miejski Konkursu Bożonarodzeniowy - lista laureatów

18 grudnia 2017r. jury w składzie: Tomasz Wiśniewski (Miejski Dom Kultury), Dorota Dobrzyńska (Miejski Dom Kultury), Brygida Śniatecka (Stowarzyszenie „Kunszt”), Bogdana Gołojuch (Stowarzyszenie „Kunszt”) , Małgorzata Lewińska (Rada Miasta), Karolina Bochan (Rada Miasta) oceniło prace nadesłane na konkurs z redzkich szkół i przedszkoli. Wyłoniło laureatów w następujących kategoriach: