Jak powstała Fabryka Kultury?

Miejski Dom Kultury w Redzie, czyli Fabryka Kultury - jest publiczną instytucją kultury o lokalnym zasięgu działań.
Zgodnie ze statutem MDK w Redzie realizuje zadania w dziedzinie tworzenia i upowszechniania, ochrony kultury oraz edukacji, turystki i promocji Gminy Miasto Reda.

MDK w Redzie jako instytucja o charakterze publicznym w swoich celach statutowych zapewnia rozwój działań artystycznych o charakterze profesjonalnym i amatorskim - wspiera działalność zespołów folklorystycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych, poprzez organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz edukacji i animacji kulturalnej.

MDK w Redzie realizuje swoje cele poprzez współpracę z samorządem lokalnym, instytucjami edukacyjnymi, instytucjami kulturalnymi, a także organizacjami pozarządowymi.

 

Miejski Dom Kultury w Redzie rozpoczął działalność 1 października 2013r., dzięki podpisaniu przez radnych uchwały nr XXXVII/394/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. Miało to miejsce podczas obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Redzie. Z dniem 28 października 2013r. powołano dyrektora Miejskiego Domu Kultury, którym w drodze konkursowej został Tomasz Wiśniewski.

Nowa siedziba MDK-u mieści się w starej wymiennikowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego "Koksik" i została nazwana Fabryką Kultury.
PRACOWNICY

Dyrektor - Tomasz Wiśniewski
Kierownik ds. kultury - Dorota Dobrzyńska
Główna księgowa - Aleksandra Piepiórka
Księgowa: Agnieszka Patuszyńska
Specjalista ds. organizacji imprez - Maria Pilanowska
Specjalista ds. aplikacji - Izabela Richter
Referent ds. kultury - Justyna Bieńkowska
Pracownik administracyjno-biurowy - Monika Kolak
Referent ds. kultury - Marzenna Jodłowska
Referent ds. kultury - Anna Kososka
Referent ds. kultury - Aleksandra Romanowska
Technik sceny - Krystian Pettke
Technik sceny - Bartek Łapczuk
Technik sceny - Adam Wysocki
Konserwator - Henryk Bieńkowski

 

INSTRUKTORZY:

Joanna Gessler - warsztaty kreatywne
Maciej Bardo - gra na gitarze
Krok po kroku - zumba, latino solo
Piotr Bulman - warsztaty teatralne
Dorota Pacek - DeepSide Studio
Tomasz Pawłowski - gra na perkusji
Aleksandra Szwarc - rysunek studyjny
Sławek Podwojski - warsztaty filmowe
Aleksandra Radzimińska - ceramika RA Studio
Aleksandra Szwarc - malarstwo
Maria Julke - Teatr z Redy
Mateusz Zielke- dyrygent Redzkiej Orkiestry Dętej
Piotr Zygmunt - Koło Szachowe "Hetman" Reda
Małgorzata Bieszke - robotyka