ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY | 2015

ROWEROWY ZAWRÓT GŁOWY!

CZ.1 ZBIÓRKA CZĘŚCI ROWEROWYCH I STARYCH ROWERÓW
do 20 lipca 2015 - części przyjmujemy w Fabryce Kultury w szatni - prosimy przed pozostawieniem poinformowanie recepcji.

CZ.2 WAKACYJNE WARSZTATY:
2) warsztaty DIY - konstruowanie roweru "dostawczego" od 20 lipca - SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 9 LIPCA O GODZ. 17.00 W FABRYCE KULTURY.
Podczas spotkania zostanie ustalony harmonogram spotkań i plan działań. W ramach warsztatów młodzież weźmie udział w całym procesie konstruowania roweru pod okiem pasjonatów i profesjonalnych pedagogów - od oczyszczania zebranych materiałów, przez modyfikacje projektu, zdejmowanie osprzętu, testowanie konstrukcji pod kątem funkcjonalności i stabilności ramy do zakładania osprzętu i skonstruowania ostatecznej wersji roweru dostawczego.
3) warsztaty SITODRUK - grafika na konstruowane rowery od 20 lipca - Młodzież będzie projektować i wykona grafikę na konstruowane rowery. Podczas warsztatów wykorzystane zostaną m.in. ekologiczne farby wodne stosowane w technice sitodruku.
ZAPISY - FABRYKA KULTURY  w recepcji lub telefonicznie: 58 736 28 28, mailowo: mdk@reda.pl

Spotkanie organizacyjne 9 lipca 2015, godzina 17:00 w małej sali konferencyjnej Fabryki Kultury.

OPIS:

Warsztaty konstruowania pojazdu według autorskich projektów - dla dzieci i młodzieży od 11 lat. Warsztaty będą prowadzone w dwóch grupach przez instruktorów (cyclista i mechanik).

Każda grupa będzie konstruować jeden z wybranych pojazdów. W ramach warsztatów uczestnicy oczyszczą także materiały zebrane od mieszkańców oraz zakupione i pomalują konstrukcję. Wcześniej podstawowa konstrukcja roweru będzie testowana przez pracownika Miejskiego Domu Kultury pod kątem funkcjonalności i stabilności ramy.  

Sponsorzy: BAT, AUTO-WALDI w Redzie.

CZ.3 KONKURS I EKO:
4) KONKURS na nazwę EKOroweru 14 sierpnia - 08 września - Każdy będzie mógł zgłosić swój pomysł na nazwę redzkiego roweru dostawczego zbudowanego podczas warsztatów.
5) EKOwystawa - jak prawidłowo postępować z odpadami
6) EKOseminarium - EKO - odpady i recycling 12 września - Prelekcje nt. odpadów i recyclingu oraz prawidłowego postępowania z odpadami poprowadzą specjalnie zaproszeni goście.
7) rozdanie nagród dla zwycięzców konkursu na nazwę EKOroweru 12 września
8) uroczyste oddanie rowerów do użytkowania 12 września

Honorowy patronat projektu objął Burmistrz Miasta Reda - Krzysztof Krzemiński.
Patronat objął także Przewodniczący Rady Miasta - Kazimierz Okrój oraz Radni Rady Miejskiej w Redzie.
Nagrodę w konkursie na nazwę roweru ufunduje Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Organizatorem jest Miejski Dom Kultury w Redzie wraz z Urzędem Miasta Redy.

PARTNERAMI projektu są:
BAT
Waldi
Fundacja PIK